Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
25/12/2023
08:00 Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 Đ/c Kha Hội trường tầng 2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn ( Số 274- Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên ) Công đoàn viên chức Tỉnh
08:00 Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Biển năm 2023 Đ/c Tùng Hội trường BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ( số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa ) UBND Tỉnh
Thứ ba
26/12/2023
14:00 Tham gia Đoàn đanh giá ngoài kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
( Đại biểu có mặt tại Sở GDĐT lúc 12h30 để đi cùng đoàn )
Đ/c Giang Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
14:00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Hội đồng TĐKT Phòng họp Tỉnh Đoàn Thường trực
15:30 Xây dựng và thử nghiệm mô hình giao thông xanh, góp phần XD TP Tuy hòa xanh, thông minh và bền vững Đ/c Bình Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hội LHPN tỉnh
Thứ tư
27/12/2023
14:30 Diễn đàn trực tuyến Người trẻ và trách nhiệm với đất nước do Trung ương Đoàn tổ chức Thường trực, Đại diện Lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, Ban TG Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 ) Trung ương Đoàn
15:00 Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh Đ/c Kha, Ban TTNTH Phòng họp Tỉnh Đoàn HĐĐ Trung ương
08:00 tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023 Đ/c Kha Hội trường f1, khách sạn Hùng Vương ( 239 - 241 Hùng Vương, TP , Tuy hòa tỉnh Phú Yên ) Hội khuyến học tỉnh
08:00 Hội nghị tập huấn trực tuyến CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, huyện và tương đương (từ 08h00 đến 21h00 ngày 28/12/2023 ) CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, huyện và tương đương. Phòng họp Tỉnh Đoàn Trung ương Đoàn
Thứ năm
28/12/2023
14:00 Dự Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua " Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế " giai đoạn 2021 - 2023 Đ/c Kha Hội trường Ủy Ban MTTQVN Tỉnh UBMTTQVN Tỉnh
14:00 Lịch sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc đảng bộ Phường Xuân Yên Đ/c Kha, Tâm Tại trụ sở kp Long Hải Bắc Đảng ủy Phường Xuân Yên
14:00 tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 Đ/c Tùng Hội trường UBND Tỉnh ( 07 Độc lập, phường 6, TP Tuy Hòa ) UBND Tỉnh
19:00 Sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc đảng bộ Phường Xuân Yên Đ/c Kha, Tâm Trụ sở KP lệ Uyên Đông Đảng ủy Phường Xuân Yên
08:00 chương trịnh đối thoại giữa chủ tịch UBND Huyện với Thanh niên Huyện Tây Hòa 2023 Ban TG Hội trường Huyện Tây Hòa UBND Huyện Tây Hòa
Thứ sáu
29/12/2023
14:00 Tham gia hội thảo giới thiệu một số nền tảng chuyển đổi số Đ/c Kha Hội trường trệt khách sạn Hùng Vương Sở thông tin và truyền thông
15:00 Họp Cấp ủy Chi bộ 1 Cấp ủy Chi bộ 1 Phòng họp Tỉnh Đoàn Đ/c Đệ
Thứ bảy
30/12/2023
14:00 Lịch sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc Đảng bộ Phường Xuân Yên Đ/c Kha, Tâm Trụ sở Kp Long Hải Đông Đảng ủy Phường Xuân Yên
14:00 Sinh hoạt đinh kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc Phường Xuân Yên Đ/c Kha, Tâm Trụ sở Kp Phước Lý Đảng ủy Phường Xuân Yên
Chủ nhật
31/12/2023
15:00 dự hội nghị tổng kết hoạt động Hội thiện Nguyện Đom đóm năm 2023 Ban PT Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên Hội thiện nguyện đom đóm
08:00 Chào cờ Mũi Điện Toàn cơ quan Mũi Điện, xã Hòa Tâm, Đông Hòa Sở Văn hóa
10:00 Dự cơm thân mật nhân dịp Lễ chào cờ đầu năm 2024 Đ/c Kha , Tâm Đường Hùng Vương, KP Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa UBND TX Đông Hòa

Thứ hai (25/12/2023)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường tầng 2, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công đoàn ( Số 274- Trường Chinh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên )
- Chủ trì : Công đoàn viên chức Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Biển năm 2023
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh ( số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBND Tỉnh

Thứ ba (26/12/2023)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Tham gia Đoàn đanh giá ngoài kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
( Đại biểu có mặt tại Sở GDĐT lúc 12h30 để đi cùng đoàn )
- Thành phần : Đ/c Giang
- Địa điểm : Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Bình Tây, Huyện Sông Hinh
- Chủ trì : Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
- Thành phần : Hội đồng TĐKT
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Thường trực
Thời gian: 15:30:
- Nội dung : Xây dựng và thử nghiệm mô hình giao thông xanh, góp phần XD TP Tuy hòa xanh, thông minh và bền vững
- Thành phần : Đ/c Bình
- Địa điểm : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
- Chủ trì : Hội LHPN tỉnh

Thứ tư (27/12/2023)

Thời gian: 14:30:
- Nội dung : Diễn đàn trực tuyến Người trẻ và trách nhiệm với đất nước do Trung ương Đoàn tổ chức
- Thành phần : Thường trực, Đại diện Lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, Ban TG
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 )
- Chủ trì : Trung ương Đoàn
Thời gian: 15:00:
- Nội dung : Hội nghị giao ban Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TTNTH
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : HĐĐ Trung ương
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường f1, khách sạn Hùng Vương ( 239 - 241 Hùng Vương, TP , Tuy hòa tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Hội khuyến học tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tập huấn trực tuyến CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, huyện và tương đương (từ 08h00 đến 21h00 ngày 28/12/2023 )
- Thành phần : CLB lý luận trẻ cấp tỉnh, huyện và tương đương.
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Trung ương Đoàn

Thứ năm (28/12/2023)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị sơ kết 3 năm phong trào thi đua " Phú Yên đoàn kết sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế " giai đoạn 2021 - 2023
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường Ủy Ban MTTQVN Tỉnh
- Chủ trì : UBMTTQVN Tỉnh
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Lịch sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc đảng bộ Phường Xuân Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Tâm
- Địa điểm : Tại trụ sở kp Long Hải Bắc
- Chủ trì : Đảng ủy Phường Xuân Yên
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường UBND Tỉnh ( 07 Độc lập, phường 6, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 19:00:
- Nội dung : Sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc đảng bộ Phường Xuân Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Tâm
- Địa điểm : Trụ sở KP lệ Uyên Đông
- Chủ trì : Đảng ủy Phường Xuân Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : chương trịnh đối thoại giữa chủ tịch UBND Huyện với Thanh niên Huyện Tây Hòa 2023
- Thành phần : Ban TG
- Địa điểm : Hội trường Huyện Tây Hòa
- Chủ trì : UBND Huyện Tây Hòa

Thứ sáu (29/12/2023)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Tham gia hội thảo giới thiệu một số nền tảng chuyển đổi số
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường trệt khách sạn Hùng Vương
- Chủ trì : Sở thông tin và truyền thông
Thời gian: 15:00:
- Nội dung : Họp Cấp ủy Chi bộ 1
- Thành phần : Cấp ủy Chi bộ 1
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Đ/c Đệ

Thứ bảy (30/12/2023)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Lịch sinh hoạt định kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc Đảng bộ Phường Xuân Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Tâm
- Địa điểm : Trụ sở Kp Long Hải Đông
- Chủ trì : Đảng ủy Phường Xuân Yên
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Sinh hoạt đinh kỳ các chi bộ khu phố trực thuộc Phường Xuân Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Tâm
- Địa điểm : Trụ sở Kp Phước Lý
- Chủ trì : Đảng ủy Phường Xuân Yên

Chủ nhật (31/12/2023)

Thời gian: 15:00:
- Nội dung : dự hội nghị tổng kết hoạt động Hội thiện Nguyện Đom đóm năm 2023
- Thành phần : Ban PT
- Địa điểm : Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
- Chủ trì : Hội thiện nguyện đom đóm
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Chào cờ Mũi Điện
- Thành phần : Toàn cơ quan
- Địa điểm : Mũi Điện, xã Hòa Tâm, Đông Hòa
- Chủ trì : Sở Văn hóa
Thời gian: 10:00:
- Nội dung : Dự cơm thân mật nhân dịp Lễ chào cờ đầu năm 2024
- Thành phần : Đ/c Kha , Tâm
- Địa điểm : Đường Hùng Vương, KP Phú Thọ, Phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa
- Chủ trì : UBND TX Đông Hòa
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây