Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
17/06/2024
14:00 Duyệt hồ sơ Đại hội Hội LHTN Việt Nam Huyện Tây Hòa Đ/c Tùng, Bình, Tâm Hội trường Ủy Ban MTTQVN Huyện Tây Hòa Hội LHTN VN Huyện Tuy Hòa
08:00 Kiểm tra tại Chí thạnh. Giang, Thạch, Thuỳ. , Tâm Huyện Tuy An. Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ Đoàn Ủy ban Quốc phòng và AN Quốc hội Đ/c Kha Tại phòng giao ban trực tuyến BCH Quân sự tỉnh ( 01 A Độc lập. phường 6, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên ) BCĐ phòng không nhân dân
08:00 Duyệt hồ sơ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Tuy Hòa Đ/c Tùng, Bình Hội trường Thành ủy Tuy Hòa ( tầng 4 ) Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Thứ ba
18/06/2024
06:00 Tham gia đoàn khảo sát hoạt động chăn nuôi tập trung đối với đời sông nhân dân Đ/c Võ Huyện Sơn Hòa Ủy Ban MTTQVN Tỉnh
08:00 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè và phong trào TN tình nguyện năm 2023 Đ/c Kha, Bình Phòng họp UBND Huyện Đồng Xuân BCĐ hoạt động hè 2024
08:30 Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN cụm Duyên hải Nam trung bộ 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c Tùng, Võ , Nguyên, Tâm Tỉnh đoàn Ninh thuận Trung ương Đoàn
Thứ tư
19/06/2024
08:00 Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c Tùng Tại Hội trường cơ quan Ủy Ban MTTQVN Tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6, TP Tuy Hòa ) UBMTTQ Việt Nam tỉnh
08:00 Hội nghị Ban chấp hành CĐVC lần thứ tư, khóa IV Đ/c Kha Phòng họp tầng 2, cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên Công đoàn viên chức
08:30 Hội nghị trực tuyến với ban chỉ đạo cấp quốc gia về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 Đ/c Kha Tại phòng họp giao ban , Văn phòng UBND Tỉnh ( số 07 Độc lập, TP, Tuy Hòa ) UBND Tỉnh
09:00 - 10:30 Tập huấn, đào tạo cán bộ đoàn và ĐVTN tham gia chương trình OCOP năm 2024 Thường trực, Ban PT, cán bộ các ban ( Trung ương điểm danh ) Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Trung ương Đoàn
Thứ năm
20/06/2024
06:00 Tham gia đoàn khảo sát hoạt động chăn nuôi tập trung đối với đời sông nhân dân Đ/c Võ Huyện Đồng Xuân Ủy Ban MTTQVN Tỉnh
08:00 Dự phiên tòa xét xử tại Toà án thành phố. Đ/c Kha, Đệ, Võ, Khải, Ngọc, Hiếu, Hảo Tòa án thành phố tuy hòa Tòa án thành phố
08:00 Hội nghị Ủy viên Trung ương Hội LHTNVN lần thứ mười một, Khóa VIII ( mở rộng ) Đ/c Tùng Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi Thanh hóa , tỉnh Thanh hóa ) Trung ương Hội LHTN Việt nam
08:00 Hội thảo khoa học Hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy hòa Đ/c Bình Trung tâm Hội nghị PYTOPIA ( ngã tư đường Trần Phú-Hùng Vương, phường 5, TP Tuy hòa, Phú Yên ) UBND thành phố Tuy Hòa
Thứ sáu
21/06/2024
14:00 Hội nghị BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa XI Đ/c Kha trực tuyến ( phòng họp tầng 2 ) Trung ương Hội SV Việt Nam
Chủ nhật
23/06/2024
07:00 Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đ/c Tùng, Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo, Đ/c Tâm. Hội trường Huyện ủy Đồng Xuân Hội LHTN huyện Đồng Xuân.

Thứ hai (17/06/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Duyệt hồ sơ Đại hội Hội LHTN Việt Nam Huyện Tây Hòa
- Thành phần : Đ/c Tùng, Bình, Tâm
- Địa điểm : Hội trường Ủy Ban MTTQVN Huyện Tây Hòa
- Chủ trì : Hội LHTN VN Huyện Tuy Hòa
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Kiểm tra tại Chí thạnh.
- Thành phần : Giang, Thạch, Thuỳ. , Tâm
- Địa điểm : Huyện Tuy An.
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị triển khai nhiệm vụ phục vụ Đoàn Ủy ban Quốc phòng và AN Quốc hội
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Tại phòng giao ban trực tuyến BCH Quân sự tỉnh ( 01 A Độc lập. phường 6, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : BCĐ phòng không nhân dân
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Duyệt hồ sơ Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Tuy Hòa
- Thành phần : Đ/c Tùng, Bình
- Địa điểm : Hội trường Thành ủy Tuy Hòa ( tầng 4 )
- Chủ trì : Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Thứ ba (18/06/2024)

Thời gian: 06:00:
- Nội dung : Tham gia đoàn khảo sát hoạt động chăn nuôi tập trung đối với đời sông nhân dân
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Huyện Sơn Hòa
- Chủ trì : Ủy Ban MTTQVN Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị tổng kết hoạt động hè và phong trào TN tình nguyện năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha, Bình
- Địa điểm : Phòng họp UBND Huyện Đồng Xuân
- Chủ trì : BCĐ hoạt động hè 2024
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Giao ban công tác Đoàn và phong trào TTN cụm Duyên hải Nam trung bộ 6 tháng đầu năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng, Võ , Nguyên, Tâm
- Địa điểm : Tỉnh đoàn Ninh thuận
- Chủ trì : Trung ương Đoàn

Thứ tư (19/06/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị Ủy Ban MTTQ Việt Nam, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Tại Hội trường cơ quan Ủy Ban MTTQVN Tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị Ban chấp hành CĐVC lần thứ tư, khóa IV
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng họp tầng 2, cơ quan LĐLĐ tỉnh Phú Yên
- Chủ trì : Công đoàn viên chức
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Hội nghị trực tuyến với ban chỉ đạo cấp quốc gia về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Tại phòng họp giao ban , Văn phòng UBND Tỉnh ( số 07 Độc lập, TP, Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 09:00 - 10:30:
- Nội dung : Tập huấn, đào tạo cán bộ đoàn và ĐVTN tham gia chương trình OCOP năm 2024
- Thành phần : Thường trực, Ban PT, cán bộ các ban ( Trung ương điểm danh )
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Trung ương Đoàn

Thứ năm (20/06/2024)

Thời gian: 06:00:
- Nội dung : Tham gia đoàn khảo sát hoạt động chăn nuôi tập trung đối với đời sông nhân dân
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Huyện Đồng Xuân
- Chủ trì : Ủy Ban MTTQVN Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự phiên tòa xét xử tại Toà án thành phố.
- Thành phần : Đ/c Kha, Đệ, Võ, Khải, Ngọc, Hiếu, Hảo
- Địa điểm : Tòa án thành phố tuy hòa
- Chủ trì : Tòa án thành phố
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị Ủy viên Trung ương Hội LHTNVN lần thứ mười một, Khóa VIII ( mở rộng )
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Trung tâm Hoạt động và bồi dưỡng cán bộ Thanh thiếu nhi Thanh hóa , tỉnh Thanh hóa )
- Chủ trì : Trung ương Hội LHTN Việt nam
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội thảo khoa học Hoàn thiện hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Tuy hòa
- Thành phần : Đ/c Bình
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị PYTOPIA ( ngã tư đường Trần Phú-Hùng Vương, phường 5, TP Tuy hòa, Phú Yên )
- Chủ trì : UBND thành phố Tuy Hòa

Thứ sáu (21/06/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam khóa XI
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : trực tuyến ( phòng họp tầng 2 )
- Chủ trì : Trung ương Hội SV Việt Nam

Chủ nhật (23/06/2024)

Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Đồng Xuân, nhiệm kỳ 2024 -2029.
- Thành phần : Đ/c Tùng, Ban Phong trào, Ban Tuyên giáo, Đ/c Tâm.
- Địa điểm : Hội trường Huyện ủy Đồng Xuân
- Chủ trì : Hội LHTN huyện Đồng Xuân.
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây