Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
15/04/2024
14:00 Tập huấn Giáo viên TPT Đội: Kỹ năng làm việc với trẻ em Đ/c Kha, Ban TTNTH, Ban TG Hội trường lớn Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9 Hội đồng Đội tỉnh
08:00 Họp BTC Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Phú Yên Đ/c Kha, Ban TTNTH Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 ) Thường trực
08:30 Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Đ/c Võ Phòng họp trực tuyến của BHXH tỉnh ( Phòng 201, tầng 2, 93 Trần Phú, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) BHXH Tỉnh
Thứ ba
16/04/2024
14:00 Hội nghị trù bị Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ 27 - năm 2024, Thường trực, Ban TTNTH, Trung tâm HĐTTN , Ban TG. Phòng hội thảo trung tâm Hoạt động TTN ( cơ sở 2 , Đường Nguyễn Hữu Thọ , P9, TP Tuy Hòa,nh Phú Yên ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Họp Hội đồng nhân dân Đ/c Tùng Tại Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh ( 03 Độc lập,phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) HĐND tỉnh
10:00 Họp chi đoàn Đoàn viên chi đoàn Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Bí thư chi đoàn
Thứ tư
17/04/2024
14:00 Công bố quyết định kiểm tra tại Thị trấn Chí Thạnh Đ/c Kha,Đệ,Luật,Tâm Huyện Tuy An Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ năm
18/04/2024
07:30 Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện biên tỉnh Phú Yên năm học 2023 - 2024 ( 2 ngày 19-20/4/2024 ) Thường trực, Ban TTNTH, Ban Tuyên giáo, các đ/c được phân công nhiệm vụ Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên cơ sở II (Đường Nguyễn Hữu Thọ, P(, TP Tuy hòa ) Hội đồng Đội tỉnh
08:00 Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4 /2024 Đ/c Thảo Phòng họp Tỉnh ủy ( tầng 3 ) Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Phú
08:00 Phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường giữa Sở TN và MT và các Hội đoàn thể tỉnh năm 2024 Ban Phong trào Tại Sở TN & MT ( Số 73 Phạm Ngọc Thạch, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) Sở TN và MT tỉnh
08:00 Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp bảo đảm TTATGT Đ/c Tùng Phòng họp giao ban Công an tỉnh ( số 457 Lê Duẩn, phường 9, TP Tuy Hòa ) Công an Tỉnh Phú Yên
Thứ sáu
19/04/2024
14:00 Đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2024 Đ/c Tùng Phòng họp chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên ( tầng 2 ) 395 Trường chinh, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Chi nhánh NHCSXH tỉnh
Thứ bảy
20/04/2024
08:00 Dự cuộc thi theo dòng sự năm học 2023- 2024 Ban TTNTH Hội trường Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên ( Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) Trung Tâm Hoạt động TTN Phú Yên
Chủ nhật
21/04/2024
07:30 Tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở ( từ ngày 22-26/4/2024 ) Đ/c Đệ tại Trường Chính trị tỉnh. Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh

Thứ hai (15/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Tập huấn Giáo viên TPT Đội: Kỹ năng làm việc với trẻ em
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TTNTH, Ban TG
- Địa điểm : Hội trường lớn Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9
- Chủ trì : Hội đồng Đội tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp BTC Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Phú Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TTNTH
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 )
- Chủ trì : Thường trực
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Phòng họp trực tuyến của BHXH tỉnh ( Phòng 201, tầng 2, 93 Trần Phú, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : BHXH Tỉnh

Thứ ba (16/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị trù bị Liên hoan Búp Sen Hồng lần thứ 27 - năm 2024,
- Thành phần : Thường trực, Ban TTNTH, Trung tâm HĐTTN , Ban TG.
- Địa điểm : Phòng hội thảo trung tâm Hoạt động TTN ( cơ sở 2 , Đường Nguyễn Hữu Thọ , P9, TP Tuy Hòa,nh Phú Yên )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp Hội đồng nhân dân
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Tại Hội trường Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh ( 03 Độc lập,phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : HĐND tỉnh
Thời gian: 10:00:
- Nội dung : Họp chi đoàn
- Thành phần : Đoàn viên chi đoàn
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Bí thư chi đoàn

Thứ tư (17/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Công bố quyết định kiểm tra tại Thị trấn Chí Thạnh
- Thành phần : Đ/c Kha,Đệ,Luật,Tâm
- Địa điểm : Huyện Tuy An
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ năm (18/04/2024)

Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện biên tỉnh Phú Yên năm học 2023 - 2024 ( 2 ngày 19-20/4/2024 )
- Thành phần : Thường trực, Ban TTNTH, Ban Tuyên giáo, các đ/c được phân công nhiệm vụ
- Địa điểm : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên cơ sở II (Đường Nguyễn Hữu Thọ, P(, TP Tuy hòa )
- Chủ trì : Hội đồng Đội tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 4 /2024
- Thành phần : Đ/c Thảo
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh ủy ( tầng 3 )
- Chủ trì : Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Phú
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường giữa Sở TN và MT và các Hội đoàn thể tỉnh năm 2024
- Thành phần : Ban Phong trào
- Địa điểm : Tại Sở TN & MT ( Số 73 Phạm Ngọc Thạch, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Sở TN và MT tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp bảo đảm TTATGT
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Phòng họp giao ban Công an tỉnh ( số 457 Lê Duẩn, phường 9, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Công an Tỉnh Phú Yên

Thứ sáu (19/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Đánh giá kết quả hoạt động quý I năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Phòng họp chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên ( tầng 2 ) 395 Trường chinh, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Chủ trì : Chi nhánh NHCSXH tỉnh

Thứ bảy (20/04/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự cuộc thi theo dòng sự năm học 2023- 2024
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Hội trường Trung tâm hoạt động TTN Phú Yên ( Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Trung Tâm Hoạt động TTN Phú Yên

Chủ nhật (21/04/2024)

Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở ( từ ngày 22-26/4/2024 )
- Thành phần : Đ/c Đệ
- Địa điểm : tại Trường Chính trị tỉnh.
- Chủ trì : Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây