Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
19/02/2024
14:00 Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Huyện Đoàn Tuy An Thường trực , Ban TG, Tâm Huyện Tuy An Tỉnh Đoàn Phú Yên
07:30 Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Đ/c Tùng, Tâm Trường chính trị tỉnh ( đường số 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy hòa, tỉnh Phú Yên ) UBND Tỉnh
Thứ ba
20/02/2024
14:00 Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Huyện Đoàn Tây Hòa thường trực, Ban TG, Tâm Huyện Tây hòa Tỉnh Đoàn Phú Yên
14:00 Họp thống nhất các nội dung tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh Niên năm 2024 Thường trực,Ban PT và các đơn vị theo GM Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Họp bàn nội dung, hoạt động liên quan lĩnh vựcvăn hóa, thể thao và du lịch Đ/c Kha Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉn UBND Tỉnh
08:00 Công tác chuẩn bị tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 ( từ 8h-9h ) Đ/c Kha Phòng hop giao ban, Văn phòng UBND Tỉnh UBND Tỉnh
09:00 Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Thị Đoàn Sông Cầu Đ/c Tùng, Ban TCKT, TG, Tâm TX Sông Cầu Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ tư
21/02/2024
08:30 Dự họp thẩm tra, xác minh thông tin và tham mưu hình thức xử lý kỷ luật Các đ/c Ủy Viên UBKT Tỉnh Đoàn , nhiệm kỳ 2022-2027 Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ năm
22/02/2024
08:00 Dự Hội nghị cán bộ đạo toàn tỉnh về học tập,quán triệt cà triển khai thực hiện chuyên đề 2024-2025 Đ/c Tùng, Kha Hội trường Tỉnh ủy ( tầng 1 ) Tỉnh ủy Phú Yên
Thứ sáu
23/02/2024
14:00 Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện Hội đồng đánh giá và Tổ thư ký BTC tại Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
07:00 Lễ khởi động Tháng thanh niên và chương trình Tháng ba biên giới năm 2024 Toàn cơ quan Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Đông, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Tham gia đoàn đánh giá ngoài kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường TH Xuân phước số 2 ( có mặt tại Sở GDĐT lúc 6h15 ) Đ/c Giang Trường TH Trường TH xuân phước số 2, Huyện Đồng Xuân Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thứ bảy
24/02/2024
19:00 Dự Hội thơ nguyên tiêu tỉnh Phú Yên Ban Tuyên giáo Di tích kiến trúc đặc biệt Quốc Gia- Tháp nhạn Hội Văn học nghệ thuật
06:00 Dự lễ giao quân năm 2024 Đ/c Tùng, Tâm Ban CHQS thị xã Sông Cầu ( 02 lê lợi , phường Xuân Phú, TX Sông Cầu ) UBND TX Sông Cầu
07:00 Dự họp mặt đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh Đ/c Kha Hội trường Công ty CP du lịch Hòa Bình Việt Nam ( số 60 Võ Văn Tần, Quận 3, TP . Hồ Chí Minh ) Hội đồng hương Phú Yên tại TP HCM
Chủ nhật
25/02/2024
08:00 Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện tại Hội đồng đánh giá và Tổ thư ký BTC Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ hai (19/02/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Huyện Đoàn Tuy An
- Thành phần : Thường trực , Ban TG, Tâm
- Địa điểm : Huyện Tuy An
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
- Thành phần : Đ/c Tùng, Tâm
- Địa điểm : Trường chính trị tỉnh ( đường số 6, phường Phú Đông, thành phố Tuy hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : UBND Tỉnh

Thứ ba (20/02/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Huyện Đoàn Tây Hòa
- Thành phần : thường trực, Ban TG, Tâm
- Địa điểm : Huyện Tây hòa
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp thống nhất các nội dung tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh Niên năm 2024
- Thành phần : Thường trực,Ban PT và các đơn vị theo GM
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp bàn nội dung, hoạt động liên quan lĩnh vựcvăn hóa, thể thao và du lịch
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉn
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Công tác chuẩn bị tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 ( từ 8h-9h )
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng hop giao ban, Văn phòng UBND Tỉnh
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 09:00:
- Nội dung : Thường trực Tỉnh Đoàn thăm làm việc đơn vị Thị Đoàn Sông Cầu
- Thành phần : Đ/c Tùng, Ban TCKT, TG, Tâm
- Địa điểm : TX Sông Cầu
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ tư (21/02/2024)

Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Dự họp thẩm tra, xác minh thông tin và tham mưu hình thức xử lý kỷ luật
- Thành phần : Các đ/c Ủy Viên UBKT Tỉnh Đoàn , nhiệm kỳ 2022-2027
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ năm (22/02/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị cán bộ đạo toàn tỉnh về học tập,quán triệt cà triển khai thực hiện chuyên đề 2024-2025
- Thành phần : Đ/c Tùng, Kha
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy ( tầng 1 )
- Chủ trì : Tỉnh ủy Phú Yên

Thứ sáu (23/02/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện
- Thành phần : Hội đồng đánh giá và Tổ thư ký BTC
- Địa điểm : tại Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Lễ khởi động Tháng thanh niên và chương trình Tháng ba biên giới năm 2024
- Thành phần : Toàn cơ quan
- Địa điểm : Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Đông, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Tham gia đoàn đánh giá ngoài kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tại Trường TH Xuân phước số 2 ( có mặt tại Sở GDĐT lúc 6h15 )
- Thành phần : Đ/c Giang
- Địa điểm : Trường TH Trường TH xuân phước số 2, Huyện Đồng Xuân
- Chủ trì : Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Thứ bảy (24/02/2024)

Thời gian: 19:00:
- Nội dung : Dự Hội thơ nguyên tiêu tỉnh Phú Yên
- Thành phần : Ban Tuyên giáo
- Địa điểm : Di tích kiến trúc đặc biệt Quốc Gia- Tháp nhạn
- Chủ trì : Hội Văn học nghệ thuật
Thời gian: 06:00:
- Nội dung : Dự lễ giao quân năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng, Tâm
- Địa điểm : Ban CHQS thị xã Sông Cầu ( 02 lê lợi , phường Xuân Phú, TX Sông Cầu )
- Chủ trì : UBND TX Sông Cầu
Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Dự họp mặt đồng hương Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP du lịch Hòa Bình Việt Nam ( số 60 Võ Văn Tần, Quận 3, TP . Hồ Chí Minh )
- Chủ trì : Hội đồng hương Phú Yên tại TP HCM

Chủ nhật (25/02/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện tại
- Thành phần : Hội đồng đánh giá và Tổ thư ký BTC
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây