Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
01/01/2024
08:00 Họp toàn cơ quan đầu năm 2024 Thường trực, các ban Tỉnh Đoàn , Trưởng các đơn vị trực thuộc, Phó CT Công đoàn, BT Đoàn TN Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 ) Thường trực
Thứ ba
02/01/2024
14:00 Họp Chi bộ 1 Đảng viên Chi bộ 1 Phòng họp Tỉnh Đoàn Đ/c Đệ
14:00 Họp bàn công tác tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon năm 2024 Đ/c Kha Hội trường UBND Tỉnh ( tầng 4 , 07 độc lập, TP Tuy Hòa ) UBND Tỉnh
08:00 Tham gia Đoàn khảo sát chính thức trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Ban TTNTH Trường tiểu học Hòa Phú, Huyện Tây Hòa ( xã hòa phú ,Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
08:00 Dự và trao Huy hiệu Đảng Đ/c Tùng, Kha Hội trường UBND Phường Xuân Đài , thị xã Sông Cầu Thị ủy Sông cầu
Thứ tư
03/01/2024
14:00 Họp Chi bộ 2 Đảng viên chi bộ 2 Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( 30 Duy Tân ) Đ/c Hiếu
15:00 Đi công tác Hà Nội Đ/c Tùng Hà Nội Trung ương Đoàn
08:00 Hội nghị BCH TW Đoàn ( từ ngày 04-06/01/2024 ) Đ/c Tùng Khách sạn Khăn Quàng Đỏ ( số 94, ngõ 189, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội Trung ương Đoàn
08:00 Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 Đ/c Kha, Ban TG, Tâm Hội trường Khối Dân vận- Mặt trận Huyện Tuy An Huyện đoàn Tuy An
08:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 Đ/c Thảo Hội trường UBMTTQVN Huyện Tây Hòa Huyện đoàn Tây Hòa
Thứ năm
04/01/2024
14:00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 Đ/c Kha, Đệ, Tâm Hội trường UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị-xã hội thị xã Đoàn TX Sông Cầu
Thứ sáu
05/01/2024
14:00 dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023 Đ/c Kha, Võ, Tâm Hội trường UBMTTQVN thị xã Đông Hòa Thị đoàn Đông Hòa
Thứ bảy
06/01/2024
07:30 tổ chức Ngày hội sinh viên thể lực tốt Thường trực, Ban TTNTH Nhà thi đấu Đa năng Trường ĐH XDMT ( 195 Hà Huy Tập, bình kiến, TP Tuy Hòa ) Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
08:00 Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022-2023 Thường trực, Ban TTNTH Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa ) Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
Chủ nhật
07/01/2024
13:30 Hội thi tài năng Học sinh, sinh viên thường trực, Ban TTNTH Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa ) Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
18:00 Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ( 09/01/1950-09/01/2024 ) thường trực,Lãnh đạo các ban và các đồng chí được phân công Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa ) Hội sinh viên tỉnh Phú Yên

Thứ hai (01/01/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp toàn cơ quan đầu năm 2024
- Thành phần : Thường trực, các ban Tỉnh Đoàn , Trưởng các đơn vị trực thuộc, Phó CT Công đoàn, BT Đoàn TN
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 )
- Chủ trì : Thường trực

Thứ ba (02/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp Chi bộ 1
- Thành phần : Đảng viên Chi bộ 1
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Đ/c Đệ
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp bàn công tác tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon năm 2024
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường UBND Tỉnh ( tầng 4 , 07 độc lập, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Tham gia Đoàn khảo sát chính thức trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Trường tiểu học Hòa Phú, Huyện Tây Hòa ( xã hòa phú ,Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Chủ trì : Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự và trao Huy hiệu Đảng
- Thành phần : Đ/c Tùng, Kha
- Địa điểm : Hội trường UBND Phường Xuân Đài , thị xã Sông Cầu
- Chủ trì : Thị ủy Sông cầu

Thứ tư (03/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp Chi bộ 2
- Thành phần : Đảng viên chi bộ 2
- Địa điểm : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( 30 Duy Tân )
- Chủ trì : Đ/c Hiếu
Thời gian: 15:00:
- Nội dung : Đi công tác Hà Nội
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hà Nội
- Chủ trì : Trung ương Đoàn
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị BCH TW Đoàn ( từ ngày 04-06/01/2024 )
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Khách sạn Khăn Quàng Đỏ ( số 94, ngõ 189, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
- Chủ trì : Trung ương Đoàn
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TG, Tâm
- Địa điểm : Hội trường Khối Dân vận- Mặt trận Huyện Tuy An
- Chủ trì : Huyện đoàn Tuy An
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023
- Thành phần : Đ/c Thảo
- Địa điểm : Hội trường UBMTTQVN Huyện Tây Hòa
- Chủ trì : Huyện đoàn Tây Hòa

Thứ năm (04/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha, Đệ, Tâm
- Địa điểm : Hội trường UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị-xã hội thị xã
- Chủ trì : Đoàn TX Sông Cầu

Thứ sáu (05/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha, Võ, Tâm
- Địa điểm : Hội trường UBMTTQVN thị xã Đông Hòa
- Chủ trì : Thị đoàn Đông Hòa

Thứ bảy (06/01/2024)

Thời gian: 07:30:
- Nội dung : tổ chức Ngày hội sinh viên thể lực tốt
- Thành phần : Thường trực, Ban TTNTH
- Địa điểm : Nhà thi đấu Đa năng Trường ĐH XDMT ( 195 Hà Huy Tập, bình kiến, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2022-2023
- Thành phần : Thường trực, Ban TTNTH
- Địa điểm : Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Hội sinh viên tỉnh Phú Yên

Chủ nhật (07/01/2024)

Thời gian: 13:30:
- Nội dung : Hội thi tài năng Học sinh, sinh viên
- Thành phần : thường trực, Ban TTNTH
- Địa điểm : Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
Thời gian: 18:00:
- Nội dung : Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam ( 09/01/1950-09/01/2024 )
- Thành phần : thường trực,Lãnh đạo các ban và các đồng chí được phân công
- Địa điểm : Hội trường ĐHXDMT ( 195 Hà huy Tập, Bình kiến , TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Hội sinh viên tỉnh Phú Yên
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây