Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
06/05/2024
14:00 Làm việc tập thể hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thường trực, Ban Phong trào, Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
07:30 Nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử Đ/c Tùng Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tòa án Tỉnh
08:00 Dự phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về Khoáng sản và tỉnh hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đ/c Tùng Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh
08:00 Duyệt thẩm đinh quyết toán năm 2023 Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh Đoàn Tỉnh đoàn Phú Yên Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ ba
07/05/2024
07:30 - 11:30 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh Phú Yên ( từ ngày 08-09/5/2024 ) Đ/c Tùng Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Số 03 Độc lập, phường 6, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên ) HĐND tỉnh
07:30 Triển khai , phổ biến các nội dung mới của Luật đất đai năm 2024 Ban Tuyên giáo Trung tâm Hội nghị PYTOPIA ( ngã tư đường Trần Phú-Hùng Vương, phường 5, TP Tuy hòa, Phú Yên ) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
08:00 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đ/c Tùng Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ( Số 03 Độc lập, Phường 6, TP Tuy Hòa ) HĐND tỉnh
Thứ tư
08/05/2024
14:00 Tham gia đánh giá tài sản xe ô tô của Tỉnh Đoàn Phú Yên Thường trực, Lãnh đạo Văn phòng Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( 30 Duy Tân ) Sở Tài chính, Sở GTVT tỉnh
08:00 Dự khai mạc ngày hội đọc sách năm 2024 Ban TTNTH Trung tâm VHTT & TT huyện Tuy An Trung tâm VHTT & TT - Huyện đoàn Tuy An
08:00 Họp Đoàn kiểm tra của UBKT về Kiểm tra Đoàn cơ sở thị trấn Chí Thạnh Đoàn kiểm tra Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Thường trực
Thứ năm
09/05/2024
14:00 Hội nghị UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4/ 2024 Đ/c Kha Hội trường UBND Tỉnh UBND Tỉnh
14:00 Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác vận động Quỹ " Vì người nghèo " Đ/c Hảo Phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6, TP Tuy Hòa ) Ban vận động quỹ vì người nghèo.
17:30 Dự kỷ niệm 15 năm thành lập Đ/c Tùng Sảnh Titan 3G2 ( lầu 5 ) Trung tâm HN Tân sơn nhất PAVILLON ; số 202 Hoàng Văn Thụ , phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Đối tác chân thật
08:00 Hội nghị góp ý phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại TP Tuy hòa Ban Phong trào Phòng Sala Hall - tầng 1, SaLa Grand TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
08:00 Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của BCT Đ/c Thảo Hội trường Tỉnh ủy ( số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên ) Tỉnh ủy Phú Yên
Thứ sáu
10/05/2024
08:30 Dự chương trình gặp mặt , tọa đàm kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Ban TTNTH Thác Jrai Tăng-xã Ea Trol - Huyện Sông Hinh Hội đồng Đội Huyện Sông Hinh
Thứ bảy
11/05/2024
06:00 Ra quân thực hiện Dự án "Biển không rác" hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" Thường trực , Ban PT, Tuyên giáo đưa tin, Tâm Bãi biển An Dũ, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An Tỉnh Đoàn Phú Yên
Chủ nhật
12/05/2024
08:00 - 00:00 dự Hội nghị Đ/c Tùng Hội trường Tỉnh ủy ( số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên ) Tỉnh ủy Phú Yên
09:00 Họp xét khen thưởng cán bộ đoàn tiêu biểu, làm theo Bác, gương người tốt việc tốt. Họp Hội đồng TĐKT , Ban TG, TCKT. , Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Thường trực
10:30 Họp bàn nội dung phối hợp Trung tâm phát thanh-truyền hình Quân đội thực hiện hoạt động tuyên truyền tại Phú Yên Đ/c Kha Phòng hóp UBND tỉnh ( tầng 3 ) UBND Tỉnh

Thứ hai (06/05/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Làm việc tập thể hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
- Thành phần : Thường trực, Ban Phong trào, Hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh Đoàn ( tầng 3 )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh
- Chủ trì : Tòa án Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự phiên giải trình công tác quản lý Nhà nước về Khoáng sản và tỉnh hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
- Thành phần : đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
- Chủ trì : Hội đồng nhân dân tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Duyệt thẩm đinh quyết toán năm 2023
- Thành phần : Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh Đoàn
- Địa điểm : Tỉnh đoàn Phú Yên
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ ba (07/05/2024)

Thời gian: 07:30 - 11:30:
- Nội dung : Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND trên địa bàn tỉnh Phú Yên ( từ ngày 08-09/5/2024 )
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Số 03 Độc lập, phường 6, TP Tuy hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : HĐND tỉnh
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Triển khai , phổ biến các nội dung mới của Luật đất đai năm 2024
- Thành phần : Ban Tuyên giáo
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị PYTOPIA ( ngã tư đường Trần Phú-Hùng Vương, phường 5, TP Tuy hòa, Phú Yên )
- Chủ trì : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ( Số 03 Độc lập, Phường 6, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : HĐND tỉnh

Thứ tư (08/05/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Tham gia đánh giá tài sản xe ô tô của Tỉnh Đoàn Phú Yên
- Thành phần : Thường trực, Lãnh đạo Văn phòng
- Địa điểm : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( 30 Duy Tân )
- Chủ trì : Sở Tài chính, Sở GTVT tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự khai mạc ngày hội đọc sách năm 2024
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Trung tâm VHTT & TT huyện Tuy An
- Chủ trì : Trung tâm VHTT & TT - Huyện đoàn Tuy An
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp Đoàn kiểm tra của UBKT về Kiểm tra Đoàn cơ sở thị trấn Chí Thạnh
- Thành phần : Đoàn kiểm tra
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Thường trực

Thứ năm (09/05/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị UBND Tỉnh thường kỳ tháng 4/ 2024
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường UBND Tỉnh
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện công tác vận động Quỹ " Vì người nghèo "
- Thành phần : Đ/c Hảo
- Địa điểm : Phòng họp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Ban vận động quỹ vì người nghèo.
Thời gian: 17:30:
- Nội dung : Dự kỷ niệm 15 năm thành lập
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Sảnh Titan 3G2 ( lầu 5 ) Trung tâm HN Tân sơn nhất PAVILLON ; số 202 Hoàng Văn Thụ , phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Chủ trì : Đối tác chân thật
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị góp ý phương án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại TP Tuy hòa
- Thành phần : Ban Phong trào
- Địa điểm : Phòng Sala Hall - tầng 1, SaLa Grand TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Chủ trì : Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của BCT
- Thành phần : Đ/c Thảo
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy ( số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Tỉnh ủy Phú Yên

Thứ sáu (10/05/2024)

Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Dự chương trình gặp mặt , tọa đàm kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Thác Jrai Tăng-xã Ea Trol - Huyện Sông Hinh
- Chủ trì : Hội đồng Đội Huyện Sông Hinh

Thứ bảy (11/05/2024)

Thời gian: 06:00:
- Nội dung : Ra quân thực hiện Dự án "Biển không rác" hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa"
- Thành phần : Thường trực , Ban PT, Tuyên giáo đưa tin, Tâm
- Địa điểm : Bãi biển An Dũ, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Chủ nhật (12/05/2024)

Thời gian: 08:00 - 00:00:
- Nội dung : dự Hội nghị
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy ( số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa , tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Tỉnh ủy Phú Yên
Thời gian: 09:00:
- Nội dung : Họp xét khen thưởng cán bộ đoàn tiêu biểu, làm theo Bác, gương người tốt việc tốt.
- Thành phần : Họp Hội đồng TĐKT , Ban TG, TCKT. ,
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Thường trực
Thời gian: 10:30:
- Nội dung : Họp bàn nội dung phối hợp Trung tâm phát thanh-truyền hình Quân đội thực hiện hoạt động tuyên truyền tại Phú Yên
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng hóp UBND tỉnh ( tầng 3 )
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây