Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
08/04/2024
14:00 Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 Đ/c Kha Hội trường UBND Tỉnh ( 07 Độc lập,P6, TP Tuy Hòa UBND Tỉnh
07:30 Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ phục vụ Thanh tra Bộ Quốc phòng ( trực tại cơ quan ) Đ/c Kha Tại cơ quan BCHQS Tỉnh
08:00 Họp Phân rã kinh phí năm 2024 Thường trực, Trưởng, phó ban Tỉnh Đoàn Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Thường trực
Thứ ba
09/04/2024
14:00 Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/ 2024 Đ/c Kha, Ban TG, Tâm Hội trường UBND Huyện Phú Hòa ( Khu phố Định Thọ 1, TT Phú Hòa, Huyện Phú Hòa ) Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Phú Yên
07:30 Kiểm tra Hội SV Trường ĐHXD Miền trung Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG Trường ĐH XDMT (195 Hà Huy Tập, Bình Kiến) Hội Sinh viên VN tỉnh
08:00 Duyệt chạy dây Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Tuy An. Đ/c Tùng, Bình, Tâm Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Tuy An. Hội LHTN VN Huyện Tuy An
Thứ tư
10/04/2024
07:00 Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý Luận Trẻ quý I năm 2024 TT, Ban TG, các đ/c thành viên CLB Lý luận trẻ, Tâm Đồn cửa khẩu cảng vũng rô ,Thị xã Đông Hòa Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I năm 2024 Đ/c Đệ Hội trường Ban Dân vận tỉnh ủy ( tầng 3 ) Ban Dân vận Tỉnh ủy
Thứ năm
11/04/2024
13:30 - 00:00 Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Phú Yên Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG Trường ĐH Phú Yên - 01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9 Hội Sinh viên VN tỉnh
14:00 Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội quý 1/2024 Ban TG Hội trường Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6,TP Tuy Hòa ) UBMTTQ Việt Nam tỉnh
07:00 Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Tuy An Đ/c Tùng, Lãnh đạo các ban, Tâm Trung tâm văn hóa TT và TT huyện Tuy An Hội LHTN VN Huyện Tuy An
07:30 Kiểm tra công tác Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG Trường Cao Đẳng Công thương Miền Trung, Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9 Hội Sinh viên VN tỉnh
08:00 Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 Đ/c Võ Hội trường lớn BCH Quân sự BCH Quân sự tỉnh
Thứ sáu
12/04/2024
14:00 Tham gia Đoàn khảo sát thực địa nắm tình hình tiến độ, đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải Đ/c Tùng, Tâm Tại xã An Phú và Hòa Kiến Thành phố Tuy Hòa Tổ Đại biểu số 7- ( Thành ủy Tuy Hòa )
14:00 Họp trực tuyến về chủ trương bầu bổ sung Phó Bí thư kiêm nhiệm Thường trực, Ban TCKT. Phòng họp Tỉnh Đoàn. Trung ương Đoàn
17:00 Dự kỷ niệm 30 năm thành lập Đ/c Tùng, Kha Trung tâm Văn hóa Thành phố thủ đức ( 03Đ, Đông Tây 1, khu phố 5, TP. Thủ đức, TP Hồ Chí Minh ) Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên
08:00 Dự cuộc thi Theo dòng sự kiện ( bán kết 1 ) Ban TTNTH Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( cơ sở 2 - Đường Nguyễn Hữu Thọ ) Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
08:30 Dự lễ phát động phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đễn năm 2025 Đ/c Võ Hội trường UBND Tỉnh UBND Tỉnh
Chủ nhật
14/04/2024
08:30 Họp bàn các nội dung triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BCH Đoàn cơ sở thị trấn Chí Thạnh khóa XII, NK 2017-2022 Các đ/c Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa X Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 ) Đ/c Kha

Thứ hai (08/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường UBND Tỉnh ( 07 Độc lập,P6, TP Tuy Hòa
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ phục vụ Thanh tra Bộ Quốc phòng ( trực tại cơ quan )
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Tại cơ quan
- Chủ trì : BCHQS Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp Phân rã kinh phí năm 2024
- Thành phần : Thường trực, Trưởng, phó ban Tỉnh Đoàn
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Thường trực

Thứ ba (09/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I/ 2024
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TG, Tâm
- Địa điểm : Hội trường UBND Huyện Phú Hòa ( Khu phố Định Thọ 1, TT Phú Hòa, Huyện Phú Hòa )
- Chủ trì : Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Phú Yên
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Kiểm tra Hội SV Trường ĐHXD Miền trung
- Thành phần : Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG
- Địa điểm : Trường ĐH XDMT (195 Hà Huy Tập, Bình Kiến)
- Chủ trì : Hội Sinh viên VN tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Duyệt chạy dây Đại hội điểm Hội LHTN Việt Nam huyện Tuy An.
- Thành phần : Đ/c Tùng, Bình, Tâm
- Địa điểm : Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện Tuy An.
- Chủ trì : Hội LHTN VN Huyện Tuy An

Thứ tư (10/04/2024)

Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý Luận Trẻ quý I năm 2024
- Thành phần : TT, Ban TG, các đ/c thành viên CLB Lý luận trẻ, Tâm
- Địa điểm : Đồn cửa khẩu cảng vũng rô ,Thị xã Đông Hòa
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị giao ban công tác dân vận Quý I năm 2024
- Thành phần : Đ/c Đệ
- Địa điểm : Hội trường Ban Dân vận tỉnh ủy ( tầng 3 )
- Chủ trì : Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thứ năm (11/04/2024)

Thời gian: 13:30 - 00:00:
- Nội dung : Kiểm tra Hội Sinh viên Trường Đại học Phú Yên
- Thành phần : Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG
- Địa điểm : Trường ĐH Phú Yên - 01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9
- Chủ trì : Hội Sinh viên VN tỉnh
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội quý 1/2024
- Thành phần : Ban TG
- Địa điểm : Hội trường Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, P6,TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : UBMTTQ Việt Nam tỉnh
Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Huyện Tuy An
- Thành phần : Đ/c Tùng, Lãnh đạo các ban, Tâm
- Địa điểm : Trung tâm văn hóa TT và TT huyện Tuy An
- Chủ trì : Hội LHTN VN Huyện Tuy An
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Kiểm tra công tác Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung
- Thành phần : Đ/c Kha, Giang, Nguyên, Thạch, Ban TG
- Địa điểm : Trường Cao Đẳng Công thương Miền Trung, Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9
- Chủ trì : Hội Sinh viên VN tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Hội trường lớn BCH Quân sự
- Chủ trì : BCH Quân sự tỉnh

Thứ sáu (12/04/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Tham gia Đoàn khảo sát thực địa nắm tình hình tiến độ, đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải
- Thành phần : Đ/c Tùng, Tâm
- Địa điểm : Tại xã An Phú và Hòa Kiến Thành phố Tuy Hòa
- Chủ trì : Tổ Đại biểu số 7- ( Thành ủy Tuy Hòa )
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp trực tuyến về chủ trương bầu bổ sung Phó Bí thư kiêm nhiệm
- Thành phần : Thường trực, Ban TCKT.
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn.
- Chủ trì : Trung ương Đoàn
Thời gian: 17:00:
- Nội dung : Dự kỷ niệm 30 năm thành lập
- Thành phần : Đ/c Tùng, Kha
- Địa điểm : Trung tâm Văn hóa Thành phố thủ đức ( 03Đ, Đông Tây 1, khu phố 5, TP. Thủ đức, TP Hồ Chí Minh )
- Chủ trì : Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự cuộc thi Theo dòng sự kiện ( bán kết 1 )
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên ( cơ sở 2 - Đường Nguyễn Hữu Thọ )
- Chủ trì : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Dự lễ phát động phong trào Xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nay đễn năm 2025
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Hội trường UBND Tỉnh
- Chủ trì : UBND Tỉnh

Chủ nhật (14/04/2024)

Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Họp bàn các nội dung triển khai kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với BCH Đoàn cơ sở thị trấn Chí Thạnh khóa XII, NK 2017-2022
- Thành phần : Các đ/c Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn khóa X
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn ( tầng 2 )
- Chủ trì : Đ/c Kha
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây