Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
15/01/2024
14:00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 Đảng viên Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn
07:30 Đi khảo sát tại 3 điểm ( Trường TH An Hiệp, xã an Hiệp và trường THPT Trần Phú ; UBND Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa ) Thường trực , lãnh đạo VP, Ban Tuyên giáo ( Trường TH An Hiệp, xã an Hiệp và trường THPT Trần Phú ; UBND Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa ) Tỉnh Đoàn Phú Yên
08:00 Họp thống nhất phối hợp tổ chức ngày hội xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân Đ/c Hảo Phòng giao ban Phòng chính trị ( số 01 Độc lập - Phường 6, TP Tuy hòa , tỉnh Phú Yên ) BCH Quân sự tỉnh
08:30 Họp trực tuyến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí năm 2024 Hội đồng đánh giá BTC và tổ thư ký Phòng họp Tỉnh Đoàn Trung ương Đoàn
Thứ ba
16/01/2024
14:00 Họp Hội đồng quản trị NHCS xã hội Đ/c Tùng Phòng họp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ( 395 Trường chinh, p9, TP Tuy hòa ) Ngân hàng CSXH Tỉnh
09:00 Họp toàn cơ quan Họp toàn cơ quan Phòng họp Tỉnh Đoàn Bí thư Tỉnh Đoàn
Thứ tư
17/01/2024
08:00 Dự tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong trào TTN Thành phố Tuy Hòa năm 2023 Đ/c Tùng, Võ Hội trường Thành ủy Tuy Hòa Thành Đoàn tuy hòa
Thứ năm
18/01/2024
14:00 Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023 Đ/c Kha Hội trường Hội Nông dân tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ) BCĐ Chương trình phối hợp hoạt động
14:00 Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 Đ/c Tùng Phòng họp Tỉnh ủy Ban chỉ đạo 35
14:00 Đánh giá kết quả hoạt động ủy thác nguồn vốn vay quý IV/2023 Đ/c Bình Phòng họp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ( 395 Trường chinh, p9, TP Tuy hòa ) Ngân hàng CSXH Tỉnh
14:00 Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh với UBND Tỉnh năm 2023 Đ/c Thảo Hội trường UBND tỉnh ( số 07 Độc lập , phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) UBMTTQVN Tỉnh
08:00 Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đ/c Kha Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BCĐ công tác thông tin đối ngoại
08:00 tham gia khảo sát chính thức Trường TH Nguyễn Viết Xuân-TX Đông Hòa đạt chuẩn Quốc gia Ban TTNTH Phường Hòa Hiệp nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ( xe chở đoàn đi công tác xuất phát 6h30 tại Sở GDĐT - số 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa ) Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên
Thứ sáu
19/01/2024
14:00 dự chương trình Tết sum vầy-Xuân chia sẽ năm 2024 Đ/c Võ Nhà Văn hóa lao động tỉnh ( 276 Nguyễn Huệ, TPTuy Hòa, Tỉnh Phú Yên ) Liên đoàn Lao động tỉnh
Thứ bảy
20/01/2024
07:00 Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 Đ/c Tùng, Võ, Thảo, Diệp, Kính, Tâm lái xe Huyện Tuy An, Sơn Hòa Tỉnh Đoàn - Trung tâm công tác xã hội TTN Việt Nam
Chủ nhật
21/01/2024
14:00 Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024 Đ/c Tùng, Võ, Thảo, Diệp, Kính, Tâm lái xe Hội trường UBND xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa Tỉnh Đoàn - Trung tâm công tác xã hội TTN Việt Nam

Thứ hai (15/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023
- Thành phần : Đảng viên
- Địa điểm : Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
- Chủ trì : Đảng ủy cơ quan Tỉnh Đoàn
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Đi khảo sát tại 3 điểm ( Trường TH An Hiệp, xã an Hiệp và trường THPT Trần Phú ; UBND Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa )
- Thành phần : Thường trực , lãnh đạo VP, Ban Tuyên giáo
- Địa điểm : ( Trường TH An Hiệp, xã an Hiệp và trường THPT Trần Phú ; UBND Xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa )
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp thống nhất phối hợp tổ chức ngày hội xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân
- Thành phần : Đ/c Hảo
- Địa điểm : Phòng giao ban Phòng chính trị ( số 01 Độc lập - Phường 6, TP Tuy hòa , tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : BCH Quân sự tỉnh
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Họp trực tuyến góp ý dự thảo Bộ tiêu chí năm 2024
- Thành phần : Hội đồng đánh giá BTC và tổ thư ký
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Trung ương Đoàn

Thứ ba (16/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp Hội đồng quản trị NHCS xã hội
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Phòng họp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ( 395 Trường chinh, p9, TP Tuy hòa )
- Chủ trì : Ngân hàng CSXH Tỉnh
Thời gian: 09:00:
- Nội dung : Họp toàn cơ quan
- Thành phần : Họp toàn cơ quan
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Bí thư Tỉnh Đoàn

Thứ tư (17/01/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong trào TTN Thành phố Tuy Hòa năm 2023
- Thành phần : Đ/c Tùng, Võ
- Địa điểm : Hội trường Thành ủy Tuy Hòa
- Chủ trì : Thành Đoàn tuy hòa

Thứ năm (18/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2023
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Hội trường Hội Nông dân tỉnh ( số 01 Nguyễn Tường Tộ, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : BCĐ Chương trình phối hợp hoạt động
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh ủy
- Chủ trì : Ban chỉ đạo 35
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Đánh giá kết quả hoạt động ủy thác nguồn vốn vay quý IV/2023
- Thành phần : Đ/c Bình
- Địa điểm : Phòng họp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh ( 395 Trường chinh, p9, TP Tuy hòa )
- Chủ trì : Ngân hàng CSXH Tỉnh
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN tỉnh với UBND Tỉnh năm 2023
- Thành phần : Đ/c Thảo
- Địa điểm : Hội trường UBND tỉnh ( số 07 Độc lập , phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
- Chủ trì : UBMTTQVN Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của BCĐ công tác thông tin đối ngoại tỉnh
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ trì : BCĐ công tác thông tin đối ngoại
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : tham gia khảo sát chính thức Trường TH Nguyễn Viết Xuân-TX Đông Hòa đạt chuẩn Quốc gia
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Phường Hòa Hiệp nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên ( xe chở đoàn đi công tác xuất phát 6h30 tại Sở GDĐT - số 56 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa )
- Chủ trì : Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Thứ sáu (19/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : dự chương trình Tết sum vầy-Xuân chia sẽ năm 2024
- Thành phần : Đ/c Võ
- Địa điểm : Nhà Văn hóa lao động tỉnh ( 276 Nguyễn Huệ, TPTuy Hòa, Tỉnh Phú Yên )
- Chủ trì : Liên đoàn Lao động tỉnh

Thứ bảy (20/01/2024)

Thời gian: 07:00:
- Nội dung : Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng, Võ, Thảo, Diệp, Kính, Tâm lái xe
- Địa điểm : Huyện Tuy An, Sơn Hòa
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn - Trung tâm công tác xã hội TTN Việt Nam

Chủ nhật (21/01/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2023 và Xuân tình nguyện năm 2024
- Thành phần : Đ/c Tùng, Võ, Thảo, Diệp, Kính, Tâm lái xe
- Địa điểm : Hội trường UBND xã Sơn Hà, Huyện Sơn Hòa
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn - Trung tâm công tác xã hội TTN Việt Nam
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây