Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
04/03/2024
14:00 Họp BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2024 Đ/c Kha Phòng họp UBND Tỉnh BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024
07:30 Nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử Đ/c Tùng trụ sở tòa án Tỉnh Tòa án tỉnh
07:30 Trao tiền đỡ đầu của Đ/c Huỳnh Tấn Việt Ban TTNTH , Tâm Các huyện thị xã trong tỉnh Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ ba
05/03/2024
14:00 Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện năm 2024 Hội đồng và Tổ thư ký Bộ tiêu chí. Phòng họp Tỉnh Đoàn Tỉnh Đoàn Phú Yên
07:30 Hội thẩm nhân dân Đ/c Tùng Tòa án nhân dân Tỉnh Tòa án tỉnh
08:00 Hội nghị tổng kết XD Đảng 05 năm ( 2021-2025 ) và tổng keesrt 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng ( 2011-2025 ) Đ/c Tùng Phòng họp Tỉnh ủy ( Tầng 3 ) Tỉnh ủy Phú Yên
08:30 Họp trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và BC thực hiện Điều lệ Đảng trong Đoàn Đ/c Kha, Ban TCKT, đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh Đoàn Phòng họp Tỉnh Đoàn Trung ương Đoàn
Thứ tư
06/03/2024
14:00 Dự và cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024 Đ/c Kha ( Ban PT tham mưu ) Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
14:00 buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức lễ thượng cờ trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Marathon Đ/c Võ, Bình, Tâm Tại Thị xã Đông Hòa UBND Tỉnh
08:00 Hội thảo khoa học " những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, giải quyết vấn đề FULRO từ năm 2000 đến nay " Đ/c Tùng, Tâm Hội trường nhà khách Minh Tâm ( khu du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm - số 20 đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh lâm Đồng ) Bộ công an
08:00 Họp bàn triển khai khai các nội dung phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon Thường trực, Trưởng các ban, CVP, Ban phong trào , các đơn vị theo GM Phòng họp Tỉnh Đoàn Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thứ năm
07/03/2024
08:00 Dự lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân lịch sử Lê Thành Phương Tập thể thường trực, Tâm Tại Đề thờ Danh nhân Lê Thành Phương, thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp , Huyện Tuy An UBND Huyện Tuy An
Thứ sáu
08/03/2024
15:00 Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất Văn phòng Tỉnh đoàn Phú Yên Sở Tài chính Tỉnh Phú Yên
08:00 Dự lễ hội đền thờ Thành Hoàng Lương Lương Văn Chánh Đ/c Tùng, Tâm Đền thờ Lương Văn Chánh xã Hòa Trị, Huyện Phú Hòa ( nhà truyền thống ) Hội đồng Họ Lương tỉnh Phú Yên
08:00 Dự cuộc thi theo dòng sự kiện năm 2023 - 2024 Ban TTNTH Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
Thứ bảy
09/03/2024
14:00 Dự cuộc thi theo dòng sự kiện năm 2023 -2024 Ban TTNTH Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
05:30 Vệ sinh, chăm sóc vườn cây ơn Bác Tất cả đoàn viên chi đoàn Nhà thờ Bác Hồ Chi đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn
Chủ nhật
10/03/2024
08:00 BTV làm việc với Trung tâm để cho ý kiến về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua và thời gian đến. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, BGĐ , lãnh đạo các phòng Trung tâm Hoạt động TTN Phòng họp Tỉnh Đoàn Thường trực

Thứ hai (04/03/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2024
- Thành phần : Đ/c Kha
- Địa điểm : Phòng họp UBND Tỉnh
- Chủ trì : BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : trụ sở tòa án Tỉnh
- Chủ trì : Tòa án tỉnh
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Trao tiền đỡ đầu của Đ/c Huỳnh Tấn Việt
- Thành phần : Ban TTNTH , Tâm
- Địa điểm : Các huyện thị xã trong tỉnh
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ ba (05/03/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Họp triển khai Bộ tiêu chí cấp huyện năm 2024
- Thành phần : Hội đồng và Tổ thư ký Bộ tiêu chí.
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên
Thời gian: 07:30:
- Nội dung : Hội thẩm nhân dân
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Tòa án nhân dân Tỉnh
- Chủ trì : Tòa án tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội nghị tổng kết XD Đảng 05 năm ( 2021-2025 ) và tổng keesrt 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng ( 2011-2025 )
- Thành phần : Đ/c Tùng
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh ủy ( Tầng 3 )
- Chủ trì : Tỉnh ủy Phú Yên
Thời gian: 08:30:
- Nội dung : Họp trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng và BC thực hiện Điều lệ Đảng trong Đoàn
- Thành phần : Đ/c Kha, Ban TCKT, đại diện lãnh đạo các ban Tỉnh Đoàn
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Trung ương Đoàn

Thứ tư (06/03/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Dự và cung cấp thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 3/2024
- Thành phần : Đ/c Kha ( Ban PT tham mưu )
- Địa điểm : Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Chủ trì : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thời gian: 14:00:
- Nội dung : buổi làm việc về công tác chuẩn bị tổ chức lễ thượng cờ trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Marathon
- Thành phần : Đ/c Võ, Bình, Tâm
- Địa điểm : Tại Thị xã Đông Hòa
- Chủ trì : UBND Tỉnh
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Hội thảo khoa học " những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh, giải quyết vấn đề FULRO từ năm 2000 đến nay "
- Thành phần : Đ/c Tùng, Tâm
- Địa điểm : Hội trường nhà khách Minh Tâm ( khu du lịch nghỉ dưỡng Minh Tâm - số 20 đường Khe Sanh, phường 10, TP Đà Lạt, Tỉnh lâm Đồng )
- Chủ trì : Bộ công an
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Họp bàn triển khai khai các nội dung phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia Marathon
- Thành phần : Thường trực, Trưởng các ban, CVP, Ban phong trào , các đơn vị theo GM
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Tỉnh Đoàn Phú Yên

Thứ năm (07/03/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự lễ dâng hương tưởng niệm danh nhân lịch sử Lê Thành Phương
- Thành phần : Tập thể thường trực, Tâm
- Địa điểm : Tại Đề thờ Danh nhân Lê Thành Phương, thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp , Huyện Tuy An
- Chủ trì : UBND Huyện Tuy An

Thứ sáu (08/03/2024)

Thời gian: 15:00:
- Nội dung : Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà đất
- Thành phần : Văn phòng
- Địa điểm : Tỉnh đoàn Phú Yên
- Chủ trì : Sở Tài chính Tỉnh Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự lễ hội đền thờ Thành Hoàng Lương Lương Văn Chánh
- Thành phần : Đ/c Tùng, Tâm
- Địa điểm : Đền thờ Lương Văn Chánh xã Hòa Trị, Huyện Phú Hòa ( nhà truyền thống )
- Chủ trì : Hội đồng Họ Lương tỉnh Phú Yên
Thời gian: 08:00:
- Nội dung : Dự cuộc thi theo dòng sự kiện năm 2023 - 2024
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
- Chủ trì : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên

Thứ bảy (09/03/2024)

Thời gian: 14:00:
- Nội dung : Dự cuộc thi theo dòng sự kiện năm 2023 -2024
- Thành phần : Ban TTNTH
- Địa điểm : Phòng Hội thảo Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
- Chủ trì : Trung tâm Hoạt động TTN Phú Yên
Thời gian: 05:30:
- Nội dung : Vệ sinh, chăm sóc vườn cây ơn Bác
- Thành phần : Tất cả đoàn viên chi đoàn
- Địa điểm : Nhà thờ Bác Hồ
- Chủ trì : Chi đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn

Chủ nhật (10/03/2024)

Thời gian: 08:00:
- Nội dung : BTV làm việc với Trung tâm để cho ý kiến về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua và thời gian đến.
- Thành phần : Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, BGĐ , lãnh đạo các phòng Trung tâm Hoạt động TTN
- Địa điểm : Phòng họp Tỉnh Đoàn
- Chủ trì : Thường trực
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây